ROTAVDRAG

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av dina tjänster äger och som han eller hon bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som köparen äger men som hans eller hennes föräldrar bor i.

För mer information om ROTAVDRAG, kontakta oss här eller läs mer på Skatteverkets hemsida genom att klicka här.

BKR-logo.jpg
Brandskyddsforeningen_LOGO_Medlemmar.png

© 2020 ByggRakt Stockholm AB

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Twitter Social Ikon
AuktStaende.jpg
per.jpg
AA.png